Psykoterapeutforeningen

"Terapi kan ikke ændre livets realiteter men det kan være med til, at ændre vores tænkning og forhold til livets realiteter..."

Hedelund samtaleterapi:

Jeg hedder Else Hedelund, jeg er født og opvokset i Sønderjylland.
Har siden 1984 boet i og ved Århus, heraf de sidste 17 år med min mand og to piger.

Jeg er uddannet som psykoterapeut (par- og familieterapeut) på Dansk familieterapeutisk Institut i Nørre Snede (www.dfti.dk). Uddannelsen er godkendt af Dansk Psykoterapeut forening.

Ved siden af mit virke som terapeut, arbejder jeg på mit 24. år som pædagog i en daginstitution der er multietnisk.

Jeg er blevet uddannet i og arbejder med Kempler-metoden, som er udviklet af den amerikanske terapeut Walter Kempler. Metoden tager udgangspunkt i samspillet i familien, som det fremstår her og nu under samtalen med terapeuten samt eksempler fra familiens hverdag.

Da min tilgang til det terapeutiske arbejde er inspireret af bl.a. Walter Kempler, familieterapeut Jesper Juul og psykoterapeut Irvin D.Yalom, arbejder jeg proces- og oplevelsesorienteret, hvor det enkelte menneskes tanker, følelser og handlinger altid er udgangspunktet.

Terapien kan foregå enten som individuel terapi, parterapi eller som familieterapi, hvor hele familien er med, især når det handler om børnene er det optimalt at de deltager.

Min rolle er at støtte, rumme, lytte, holde fast og spejle de tanker, opfattelser og følelser, der dukker op i terapien.

Terapi

At opsøge en terapeut er en tillidssag.

Der kan være mange formål med at gå i terapi. For de fleste handler det om at få en højere livskvalitet.

Det er i kontakten til andre at relationen kan vokse og udvikle sig. Det er også i relationen til andre, at problemer opstår og det er også her, man har mulighed for at løse dem. 

Du kan sagtens fungere i hverdagen og samtidig have glæde af at udvikle dig, få indsigt i og ændre de psykiske mønstre, som giver dig besværligheder.

Jeg fyldes altid af ydmyghed og glæde når jeg iagttager en persons første skridt i selverkendelsens retning. Disse skridt kan være en selvfølge for nogen, for andre er det de aller sværeste. 

I terapi er målet ofte at få større selvindsigt, blive bevidst om ens tanke – og handlemønstre og finde ind til eller genfinde sin kerne, så man har det lettere i mødet med andre mennesker og dermed opnå en større frihed til at udfolde og udfordre sig mere i livet.

I terapien giver vi os god tid til at tage udgangspunkt i dine ønsker om forandringer, og bevidstheden om hvad der sker med dine følelser her og nu og dermed øge din livsudfoldelse.

Samtidig vil jeg hjælpe dig med at erkende og acceptere de følelser, der opstår, samt at leve i nuet med disse følelser. Der vil være plads til at vise "ked af det hed", sorg, tårer, vrede, afmagt, angst, tvivl og lavt selvværd.

Disse følelser virker stærke og lige så stærkt er budskabet i følelserne, så snart der gives plads og kærlig opmærksomhed til dem. 

Du skal være indstillet på at arbejde med dine problemer.

Jeg støtter dig, men jeg kan ikke fjerne dine problemer uden din hjælp. Derfor må du i arbejdstøjet og tage aktiv del i processen.

Terapien kan foregå som regelmæssige samtaler over en kortere og længere periode, og de vil foregå i et lokale i Aarhus C. 

Fortrolighed

Jeg har tavshedspligt vedrørende alle personlige forhold, erfaret under terapien. Fremkommer oplysninger i samtalen vedrørende personer under 18 år, der giver grund til at antage, at pågældende barn udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer barnets sundhed eller udvikling i fare, så følger jeg lovgivningen og har jeg pligt til at underrette de sociale myndigheder i barnets opholdskommune.